Kỹ thuật chăm sóc cây

Nhện đỏ là loại côn trùng gây hại phổ biến trên các loại cây, sức phá hoại của nó rất lớn vì thường diễn ra vào trước khi thu hoạch, Tư vấn Nhà nông sẽ cung cấp đầy đủ cách phòng ngừa, điều trị hiệu quả cho bà con.

Xem tiếp...

Bọ xít xanh có tên khoa học Rhynchocorishumeralis là một loại côn trùng phổ biến, thường xuyên gây hại chủ yếu trên cây có múi.

Xem tiếp...
Tags: bọ xít  

Bọ trĩ là một côn trùng gây hại thường xuyên trên tất cả các loại cây, trong đó có cây có múi, bài viết sẽ cung cấp các phương pháp phòng ngừa và trị loại côn trùng này.

Xem tiếp...
Tags: bọ trĩ