Đại diện là Amitraz. Thuốc tác động rất nhanh đến ve bét (ký sinh trên gia súc), bằng cách tác động đến chất nhận octopamin trong hệ thần kinh, làm tăng hoạt động của hệ thần kinh. Hiện chưa hiểu hết chức năng của octopamin trong cơ thể côn trùng. Nhưng octopamin có trong mọi mô thần kinh côn trùng và hoat động như một chất dẫn truyền của xinap, một hooc môn thần kinh.

Dịch hại bị kích động sự vận động, gây ngán ăn, ức chế trứng nở. Amitraz có hiệu lực dùng trừ nhện hại thực vật, ve và một số côn trùng thuộc bộ cánh phấn, cánh nửa với tác động tiếp xúc và xông hơi. Hiệu lwujc dùng trừ trứng sâu, nhện và sâu non mới nở cao. Thuốc ít độc với động vật máu nóng; có độ độc thấp với ong và các côn trùng có ích. Nhanh bị phân hủy trong môi trường đất chua. Thuốc thuộc nhóm độc III (WHO)

Thuốc đơn hoạt chất Amitraz: Mitac 20EC dùng trừ nhện lông nhung trên nhãn.

Mitac-3

Mitac 20EC

Thuốc hỗn hợp Amitraz với hoạt chất khác.

Amireaz 350g/kg + Hexythiazox 100g/kg: Map nano 450WP dùng trừ nhện gié trên lúa.

nhen gie

Nhện gié trên lúa

Tư vấn nhà nông (Nguồn:tham khảo)

Album Ảnh