Trước đây, thị trường tiêu dùng của Việt Nam chủ yếu là nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây hàng rau quả nhập khẩu vào thị trường nội địa Việt Nam có xuất xứ Thái Lan đang chiếm áp đảo với hơn 45% thị phần. Trong khi đó, hàng rau quả Trung Quốc nhập khẩu lại lép vế hơn chỉ còn chiếm khoảng 19%.

Read more