Bọ trĩ là một côn trùng gây hại thường xuyên trên tất cả các loại cây, trong đó có cây có múi, bài viết sẽ cung cấp các phương pháp phòng ngừa và trị loại côn trùng này.

Read more