Chịu khó học hỏi kỹ thuật, cùng sự nỗ lực, một nông dân ở Thái Nguyên đã kiếm được thu nhập cho gia đình hơn 20 triệu/tháng với việc nuôi thỏ New Zealand.

Read more