Một chàng trai ở Trung Quốc đã quyết tâm thực hiện giấc mơ trở thành phú nông nhờ vào việc trồng dưa gang, sau khi rời bỏ công việc đang kiếm tiền triệu ở thành phố.

Read more