Dù chưa bước qua tuổi 30, anh Nguyễn Thành Được ở Lâm Đồng đã kiếm được gần 200 triệu chỉ sau 7 tháng trồng su su.

Read more