Bệnh sẹo thường xuất hiện trên cây có múi, nếu không phòng hoặc điều trị kịp thời bệnh có thể lây lan và đặc biệt có thể phải loại bỏ hẳn cây đang sinh trưởng.

Read more