Một trong những xã đi đầu trong việc phát triển kinh tế ở Lạng Sơn phải kể đến là xã Chi Lăng, thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Mỗi năm xã thu hàng trăm tỷ đồng nhờ trồng cây na hay còn gọi là cây "mở mắt".

Read more