Hiện nay, mít Thái đang vào vụ thu hoạch rộ, tuy nhiên giá mít Thái đang ngày càng giảm mạnh chỉ ở mức 15.000 đồng/kg đối với hàng loại 1, hàng loại 2 chỉ còn 12.000 đồng/kg và hàng loại 3 còn 8.000 đồng/kg, bình quân giá mít đã giảm khoảng 35.000 đồng/kg so với cách đây khoảng 2 tháng. Điều này khiến bà con nông dân hết sức lo lắng.

Read more