Đại diện có hoạt chất Pymetrozine: Là thuốc trừ sâu chọn lọc, dùng phòng trừ rầy, rầy ngừng ăn sau đó chết. Thuốc thuộc nhóm độc II (WHO).

 Thuốc đơn hoạt chất Pymetrozine:

Thuốc đơn hoạt chất Pymetrozine dùng trừ rầy nâu trên lúa.

Bless 50WP, Checknp 70WG. Chelsi 50WG, Cheesapc 500WG, Chersieu 50WG, Gepa 50WG Hichespro 500WP, Jette 50WG, Longnachess 50WG, Longanchess 70WP, Longanches 700WG, Longanches 750WG.Matoko 50WG, Oscare 50WG, Chits 500WG,Hits 50WG,Sagometro 50WG, Schezgold 500WG, Schezgold 750WG, Ccheccjapanesuper 500WG, TT-osa 50WG.

Sagometro 50WG

Sagometro 50WG

Thuốc đơn hoát chất Pymetrozine dùng trừ sâu trên lúa và trên cây trồng khác.

Chess 50WG dùng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ phấn trên lúa; bọ trĩ, rầy bông trên xoài; Chersieu 75WG dùng trừ rệp muội trên thuốc lá, dùng trừu rầy nâu trên lúa, nhện lông nhung trên nhãn, rệp sáp trên cà phê,; rệp muội, bọ phấn trên cải xanh. Oscare 600WG dùng trừ rầy nâu , bọ trĩ trên lúa. Scheccjapanesuper 750WG dùng trừ rầy nâu, bọ trĩ trên lúa.

Chess 50WG

Chess 50WG

Thuốc hỗn hợp Pymetrozine với hoạt chất khác.

Pymetrozine 65% + Thiamethoxam 5%: Chery 70WG dùng trừ rầy nâu trên lúa.

chery-01

Chery 70WG

Tư vấn nhà nông (Nguồn:Tham khảo)

Album Ảnh